Categorie archief: Professionalisering

Succes vraagt aandacht voor kleine dingen

Verwaarlozing is een pedagogisch begrip. In het strafrecht is het één van de vijf vormen van kindermishandeling; er worden vijf vormen onderscheiden: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, lichamelijk-, psychisch – en seksueel misbruik. Ik gebruik ook als metafoor voor organisaties. Gewoon, omdat er veel overeenkomsten zijn met zorgelijke opvoedingssituaties. Er bestaan, zo leerde mijn werkpraktijk mij… Lees verder »


Er valt nog veel te doen!

In de afgelopen twee jaar heeft in het sociale domein de nadruk gelegen op het ‘doen’. Alle zeilen moesten worden bijgezet om op 1 januari van dat jaar de overgang organisatorisch en administratief op orde te hebben. Organisatorisch lijkt de verschuiving van taken van het rijk naar de gemeenten over het algemeen bevredigend te zijn… Lees verder »


Daar gaan we weer

En weer geschiedde het. De gemeente Almere besloot (onterecht wat mij betreft) om bepaalde vormen van zorg dit jaar alleen nog in crisissituaties toe te wijzen. Eenvoudigweg, omdat het geld op zou zijn. Als het bekende duiveltje uit het doosje sprong GGZ Nederland daarop in. Zij bracht met veel aplomb naar buiten dat de wachtlijsten… Lees verder »


Al dat gepraat over gelijkheid

In Den Haag wordt met ‘stelselverantwoordelijkheid’ bedoeld dat de regering en Tweede Kamer zich op ieder moment mogen bemoeien met de gemeentelijke invulling van taken. Dat verdraagt zich echter moeilijk met de wetgeving waarin de verantwoordelijkheden bij gemeenten zijn gelegd. Je kunt niet én bevoegdheden delegeren én zelf behouden. Het klinkt – en is –… Lees verder »


Veranderen is er niet alleen voor anderen

Vanaf 2015 werken gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties met de nieuwe wet- en regelgeving in het sociaal domein. De Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs zijn van kracht. Maar wat betekent dat nu voor hen in de praktijk? Tijdens een dialoogsessie met professionals uit de praktijk heb ik onlangs stil gestaan bij de praktische toepasbaarheid… Lees verder »


Gewrichtspijn

Wendbaarheid en slagvaardigheid. Succesvolle organisaties met deze eigenschappen verstaan de kunst om zich zeer snel aan te passen aan veranderingen en zich tijdig te wapenen voor bedreigingen. Daarnaast zijn ze als eerste in staat om kansen te benutten. Leerden wij. En terwijl wij daar net lekker mee bezig zijn moeten wij de zinnen al weer… Lees verder »


Jammen, mogelijk maken wat tot nu toe nog niet is bedacht

Professionals binnen de zorg en het welzijnswerk vragen de mensen met en voor wie zij werken vaak het hemd van het lijf om de vraag goed te begrijpen. Vervolgens  organiseren zij goed voorbereide tafels gevuld met ideeën en oplossingen. De aandacht gaat daarbij vaak naar dat wat er of iemand niet kan. Te vaak –… Lees verder »


Neem de tijd, maar houdt vol waarmee je begonnen bent

Het goede groeit beter in langzamer tempo |  Alles moet tegenwoordig snel en rap. In deze samenleving draait alles om snel scoren. Als dat niet direct lukt, is de conclusie snel getrokken. Wij jagen elkaar na en op. Veel, heel veel. En snel, heel snel. Omdat ‘heel snel’ niet snel genoeg is! Wij leven in… Lees verder »