In de hand houden wat je uit handen geeft

Delen:

Sedert 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet.

De overgang van Rijk, provincie, zorgverzekeraar en zorgkantoor naar gemeenten heeft tot doel de zorgstelsels eenvoudiger, efficiënter en effectiever te maken.

Het uiteindelijke doel is een veilige omgeving voor kwetsbare burgers, het versterken van eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van het gezin (systeem) en de sociale omgeving.

Voor veel taken geldt dat gemeenten een contract of subsidierelatie zijn aangegaan met professionele dienstverleners. Het organiseren hiervan stelt gemeenten voor een enorme uitdaging.

De uitdaging daarbij is de continuïteit van dienstverlening – de ‘transitie – te combineren met inhoudelijke vernieuwing – de ‘transformatie’.

Het is goed om te zien dat ‘bekostiging’ een thema is voor gemeenten. Met het wegvallen van de schotten en de noodzaak tot budgetbeheersing resp. –besparing, groeit het besef dat iedere euro tot zijn recht moet komen en dat de wijze van sturen en bekostigen daar instrumenteel in is.

Goed sturen en bekostigen is ook een kunst. Er zijn verschillende vormen met verschillende effecten en vaak zullen deze moeten worden gecombineerd. Over de elementen die bij deze kunst een rol spelen en over de rol van de gemeente als opdrachtgever voor dienstverlening in het sociale domein gaat deze video.

  • Ere wie ere toekomt: bij de totstandkoming van deze presentatie is dankbaar gebruik gemaakt van materiaal uit een eerdere presentatie over dit onderwerp (Den Bosch, 2 oktober 2015) van de hand van Jan van Es Insitituut, Public Procurement Research Centre, Cebeon – centrum beleidsadviserend onderzoek BV en Bureau HHM Enschede.

De inhoud van deze video vormde de leidraad voor een inspirerende ontmoeting met gemeentebestuurders en inkopers op 20 november 2015. Georganiseerd door Vondel & Nassau in opdracht van de gemeente Wijchen.Wij hebben daar met plezier onze bijdrage aan geleverd.

Erik Plomp, adviseur Vondel & Nassau
Miranda Thijssen, senior adviseur Vondel & Nassau
Peter Paul Doodkorte, partner Vondel & Nassau

Meer informatie: pp.doodkorte@vondel-nassau.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *