Maandelijks archief: oktober 2016

Daar gaan we weer

En weer geschiedde het. De gemeente Almere besloot (onterecht wat mij betreft) om bepaalde vormen van zorg dit jaar alleen nog in crisissituaties toe te wijzen. Eenvoudigweg, omdat het geld op zou zijn. Als het bekende duiveltje uit het doosje sprong GGZ Nederland daarop in. Zij bracht met veel aplomb naar buiten dat de wachtlijsten… Lees verder »


Kom jij ook eens uit je luie stoel! Ja, jij!

“Het hart vol ambities wordt gefrustreerd door de portemonnee van belangen.” Dat is, kort samengevat, mijn afdronk van het nieuws in de afgelopen week rond de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Met de mond en op papier belijden wij van harte het nut en de noodzaak van de omvorming binnen het sociaal domein. Maar ojee,… Lees verder »


Al dat gepraat over gelijkheid

In Den Haag wordt met ‘stelselverantwoordelijkheid’ bedoeld dat de regering en Tweede Kamer zich op ieder moment mogen bemoeien met de gemeentelijke invulling van taken. Dat verdraagt zich echter moeilijk met de wetgeving waarin de verantwoordelijkheden bij gemeenten zijn gelegd. Je kunt niet én bevoegdheden delegeren én zelf behouden. Het klinkt – en is –… Lees verder »


Veranderen is er niet alleen voor anderen

Vanaf 2015 werken gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties met de nieuwe wet- en regelgeving in het sociaal domein. De Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs zijn van kracht. Maar wat betekent dat nu voor hen in de praktijk? Tijdens een dialoogsessie met professionals uit de praktijk heb ik onlangs stil gestaan bij de praktische toepasbaarheid… Lees verder »


Van tevredenheid krijgt men snel genoeg

Gemeenten moeten in 2016 aan de slag met het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd en Wmo. De uitkomsten van het CEO geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp. Het is – aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten – dus een belangrijk instrument in de monitoring van de… Lees verder »