Verwachtingen zijn het zaad van teleurstellingen

De systeemwereld van de zorg is ‘losgezongen’ van de leefwereld. Beiden hanteren dezelfde beleidsvisie maar ook een andere logica. Zo heeft de systeemwereld langzaam maar zeker de leefwereld gekoloniseerd. Het gevolg: de systemen zijn niet meer dienend aan de mensen, maar de mensen zijn dienend aan de systeemwereld. De systeemwereld straalt de verwachting dat wij… Lees verder »


Oogjes zonder menselijkheid zijn glazen knikkers

Het kan ons allemaal overkomen… langdurige werkloosheid door ziekte, ontslag, zwangerschap of welke reden dan ook. Gelukkig wordt dat velen bespaard. Desondanks echter zit dagelijks zo’n  half miljoen mensen thuis. Soms, omdat zij wel kunnen, maar niet willen. Maar meestal, omdat wel willen maar niet kunnen. Die laatste groep van is het – terecht –… Lees verder »


Beep, beep – bla bla

Vanaf vandaag, 1 juli 2017 – gaan ze definitief met pensioen, na 57 jaar trouwe dienst. De  ANWB-praatpalen. De 3300 palen –  model ‘konijn’ – worden nauwelijks nog gebruikt; iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje. De gele konijnen krijgen, voordat ze worden verwijderd, een zak over hun kop. Ooit waren deze praatpalen ons geluk bij pech… Lees verder »


Laat ik daar volstrekt helder over zijn: ik zeg daar sorry voor

Op de dag van de zonnewende, 21 juni 2017, vond er in de Tweede Kamer een spoeddebat met staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van VWS plaats. Het debat werd gehouden na een indringende Facebookoproep op 12 juni door de moeder van Emma, een suïcidale tiener die al 3,5 jaar moet wachten op een plek in… Lees verder »


Als je jezelf een beetje vergeet, ga je meer belang hechten aan anderen

Regionale samenwerking is hot. Zeker binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd staat regionale samenwerking binnen het sociaal domein regelmatig stevig onder druk.  Binnen menig regionaal samenwerkingsverband worden discussies gevoerd over nut en noodzaak ervan. Niet in de laatste plaats ook, omdat de maatschappelijke opgaven en daarmee verbonden belangen primair op lokaal niveau liggen en gemeenten, door… Lees verder »


De punten dáár op de i zetten, waar ze horen

Een huurschuld ‘wegnemen’ met zorggeld! Volgens de ‘hokjesgeest’ en onze systemen kan dit allemaal niet. Maar wat nu, als het tot een kwalitatief betere, een meer ‘gedragen’ en bovendien goedkopere oplossing leidt? In het kort Een gezin dreigt op straat gezet te worden. Vanwege een huurschuld, groot € 5.500. Vader en moeder willen al langer… Lees verder »


Door de bomen zien wij het bos niet meer

“Een therapeut kan betere zorg bieden door te werken volgens het principe van ‘practice based evidence’ in plaats van ‘evidence based practice’. Therapeuten in alle disciplines overschatten hun eigen effectiviteit! Wanneer loodgieters eenzelfde opvatting over hun nering zouden ventileren als therapeuten, dan lekte heel Nederland van binnenuit en konden we het landje doortrekken.” Boude uitspraken… Lees verder »


Je moet soms ook een bloemetje planten

Wanneer gaan we het sociaal team omdopen tot ‘de sociale militie’ die wel even korte metten zal maken met alle problemen en uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd? Die vraag struint de laatste dagen door mijn hoofd. Als gevolg van de constatering dat het sociaal beleid steeds meer ‘oorlogstermen’ het vakjargon lijken te beheersen. Het sociaal… Lees verder »