Veranderen is er niet alleen voor anderen

Delen:

Vanaf 2015 werken gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties met de nieuwe wet- en regelgeving in het sociaal domein.

De Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs zijn van kracht. Maar wat betekent dat nu voor hen in de praktijk?

Tijdens een dialoogsessie met professionals uit de praktijk heb ik onlangs stil gestaan bij de praktische toepasbaarheid van wet- en regelgeving. Daarbij kwam vragen aan de orde als:

  • Wat betekent de samenkomst van de wetgevingen sociaal domein nu in de praktijk?
  • Welke ruimte is er binnen de kaders van deze wetten?
  • Hoe pak je de wetgeving integraal op binnen het sociaal domein?
  • Waar zit er overlap in de wetgevingen en waar bijten deze elkaar?
  • En welke invloed heeft de privacy wetgeving op de integraliteit in het sociaal domein?
  • Wat hebben de veranderingen in het sociaal domein nu opgeleverd?
  • Hoe kunt je integraal samenwerken stimuleren en ondersteunen?
  • Wat wordt er verwacht van de transformatie op inhoudelijk en financieel vlak?
  • Van systeemwereld naar leefwereld ter bevordering van maatwerk en samenspraak inwoners
  • Hoe bewerkstellig je een cultuuromslag waar de transformatie om vraagt bij zowel de inwoners, als gemeenten en zorginstanties/-professionals?

Het werd een vindtocht langs valkuilen, uitdagingen en mogelijkheden. Want er is weliswaar sprake van één sociaal domein, maar wij handelen er nog lang niet naar….

De video is te bekijken via deze link.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *