Alice Opdepenning beheerst de kosten!

Delen:

Veel gemeenten komen door torenhoge kosten in het sociaal domein in ernstige financiële problemen. De oorzaak? Zij gaan niet bekeken om met de centjes!

Zorginkoop, prijsafspraken, bekostigingssystematiek, aandacht voor de in-, door- en uitstroom. Het zijn prachtige beheersmaatregelen. Net als een efficiënte organisatie dat is. Preventie, en – vooral – professionals met gezond verstand zijn echter de spil van spaarzaamheid. Voorkomen is immers beter dan genezen! En als je moet ‘genezen’ dat moet je doen wat werkt.

Alice Opdepenning, consulent in een sociaal team in het midden van het land, beheerst de kosten door te (laten) doen wat werkt. En bij elke uitgave stelt zij zich voor dat het uit haar eigen portemonnee betaald moet worden.

Als zij weet wat de oplossing is, kijkt zij eerst wat dat gaat kosten. Met die wetenschap kijkt zij vervolgens of voor dat geld niet een beter passende oplossing mogelijk is.

Alice Opdepenning vertelt leveranciers wat zij nodig heeft in plaats van hen te vragen wat ze te bieden hebben.

Als er sprake is van behandeling of begeleiding, vraag Alice na twee tot drie maanden of het werkt. Of het beoogde effect zo ook bereikt gaat worden. En aan het einde van de afgesproken periode vraagt zij verslag. Wat heb je gedaan? Welke effecten heeft dat opgeleverd? Welke toevoegende waarde heeft voortzetting nog?

En weet u wat? Zo gaat iedereen beter op de kleintjes letten. Gaat iedereen zijn best doen om kwaliteit te leveren. En Alice Opdepenning weet of de afgesproken prestatie ook werkelijk geleverd wordt.

De conclusie van Alice Opdepenning? Passende ondersteuning (maatwerk!) kost vaak minder dan wat er aan kant- en klare producten (confectie) beschikbaar is. En wil je creativiteit aanmoedigen? Zorg dan voor krapte!

U kunt onderstaande strip (van de video) hier ook als pdf-downloaden.

Alice Opdepenning - Spaarzaam is de beste zorg

  • De auteur, Peter Paul J. Doodkorte, is als senior-adviseur verbonden aan Vondel & Nassau, een landelijk werkend adviesbureau voor sociaal domein en overheden

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *