Doen wat werkt

Delen:

De regering wil meer maatwerk. Ondersteuning afgestemd op de individuele situatie van mensen. Het kabinet is dus ook ‘on board’ als het om maatwerk gaat!

Pilots ontwikkelen en toolkits om wetgeving te versoepelen en samenwerking te versterken? Het klinkt goed.

Een overheidsprogramma dat over het land wordt uitgerold? Dat klinkt als een blauwdruk! Want juist de overheid werkt het meest verkokerd. Maar, maatwerk in het sociale domein van de toekomst moet niet gaan over wetten en structuren.

Waar vinden Saska en haar collega’s die lokaal hun werk doen de ruimte? Zij zijn het die in complexe situaties in de bureaucratie en elkaar uitsluitende oplossingen vastlopen. Zij moeten dwars door de standaarden, wensen, eisen en regels van de verkokerde publieke organisaties heen, oplossingen vinden.

De praktische kennis en ervaring van professionals zoals Saska moet de overheid waarderen en benutten. Zij versterken de eigen kracht van mensen die dat nodig hebben. Door praktisch wijs te handelen.

Het is niet de spilzucht van de professionals, maar de beheerszucht van de overheid, die hun werk duurder maakt. Het gaat niet om efficiency, effectiviteit of rechtmatigheid, maar om professionals die dagelijks het goede doen achter de voordeur.

Saska en haar collega’s zetten zichzelf continu op het spel. Zij bewegen buiten de standaarden om te doen wat goed is en werkt. Als de overheid het gezonde verstand van Saska en haar collega’s onder ogen durft te zien, is meer kwaliteit en effectiviteit tegen lagere kosten mogelijk.

Dat klinkt niet alleen goed, dat ís goed!

U kunt onderstaande strip (van de video) hier ook als pdf-downloaden.

Saska's gezonde verstand doen wat werkt

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *