Heb de moed om het allerbeste van jezelf te geven

Delen:

Innoveren en transformeren. Waarom zijn anderen succesvoller dan wij? Omdat duidelijke en eenduidige handvatten over hoe te komen tot een inspirerend en overtuigend ‘waarom’  ontbreken. Te weinig stellen wij ons de vraag: wie zijn wij, wat doen wij en – vooral – waarom doen wij het! Het gebrek aan kennis over onze eigen intrinsieke motivatie, het onvoldoende kennen van ons ‘waarom’ en ‘hoe’  en het kritisch spiegelen daarvan aan de ambities van anderen zijn vaak de reden dat innovatie en transformatie stroef verlopen. Het is dan ook noodzakelijk dat wij daarin investeren.  Het zonder masker kennen van onszelf, daar zit de potentie en winst!

Het begint met Waarom. Waarom doen wij wat wij doen. Omdat het voor een ander goed is? Of, is het omdat wij het zelf leuk vinden. Of nodig hebben. Wat geeft ons betekenis?

Er zijn rationele overwegingen: geld verdienen, een baan en inkomen of aanzien. Maar er zijn ook emotionele drijfveren. De combinatie daarvan is verantwoordelijk voor ons gedrag, onze gevoelens en intuïtie. Samen geven zij inhoud aan onze gevoelens en beslissingen. Samen ook rechtvaardigen wij daarmee ons doen en ons laten.

Maar hoe bewust zijn wij ons daarvan? (Her-)kennen wij onszelf als wij geen masker dragen? En dan vooral, hoe bewust zijn wij van ons ‘waarom’. Het ‘waarom’ immers bepaalt in sterke mate ons gedrag. Het bepaalt onze keuzes en de verdediging daarvan. We zijn wie we zijn, ongeacht waar we zijn. Onze bijdrage is datgene waarop alles wat wij doen gericht is, om de impact te realiseren die ons voor ogen staat. Het ‘waarom’ is onze zingeving.

Ik weet niet hoe het met jou is. Voor mijzelf echter weet ik, dat de belangrijke componenten van mijn doen en laten zijn de bijdrage die ik lever aan het leven van anderen en de betekenis daarvan voor anderen. De waardering die ik er voor krijg, geeft mij vleugels; of legt mij lam!

Met alleen het ontdekken en kennen van mijn ‘waarom’ ben ik er echter nog niet. Mijn ‘waarom’ vertaal ik in ambities en acties; om op mijn best te zijn. Zo ontdek ik welk doen het best bij mij past. Samen vormen zij mijn unieke authenticiteit waarmee ik potentiële kansen en uitdagingen tegemoet treedt en aanpak. Natuurlijk, soms “voelt het niet goed” of “krijg ik er niet de vinger niet achter”. Botst wat de wereld om mij heen van mij vraagt. Wat het betekent voor mijn kernwaarden of hoe ik vind dat ik – of de ander – zich hoort te gedragen.

Misschien vindt u mijn voorgaande opmerkingen vaag, nietszeggend of multi-interpretabel. Maar het luisteren naar en voelen of (niet) ervaren van waardering (lees: betekenis) bepaalt voor mij of ik mijn doen en laten handhaaf of op zoek ga naar ander gedrag. Het bepaalt zo ook mijn innovatie- en transformatiekracht.

De bron van innovatiekracht ligt namelijk niet in de structuren, processen of strategieën. Al willen wij dat wel graag geloven of zeggen. Innovatie- en transformatie zijn het resultaat van gedrag van mensen. Mensen die hun kennis, creativiteit en betrokkenheid richten op verbetering en vernieuwing. Mensen die bereid zijn naar elkaars ideeën te luisteren en daarvoor de tijd nemen; ondanks alle drukte. Innovatiekracht ontstaat wanneer wij in staat en bereid zijn om ons eigen doen en laten of ons eigen werk met een zekere afstand te beschouwen en ons af te vragen: waarom doe ik het, en waarom zo? Kan dit ook slimmer, sneller, beter? Innovatiekracht bouwt zich op wanneer wij anderen enthousiasmeren om mee te denken en hen de ruimte bieden om nieuwe ideeën in te brengen en de beste ervan te realiseren. Innovatiekracht versterkt zich wanneer duidelijk is: dit is wat we willen. Dat versterkt zich als wij ons focussen op het ‘waarom’.

Innovatiekracht komt van buiten. Echte innovatie dan. Omdat wij te vaak en te veel ons eigen referentiekader als vertrekpunt nemen. Laat je eigen masker eens weghalen; door een ander. Probeer eens met zijn of haar ogen te kijken naar jouw eigen handelen. Spiegel de opbrengst daarvan eens met jouw eigen perspectief! Door zo informatie over het eigen doen en laten te verzamelen krijg je inzicht in dat wat meer of minder gewaardeerd wordt. Wat meer of minder betekenis geeft of heeft.

Storytelling kan daarbij helpen. Laat anderen jou eens beschrijven. Wie je bent, wat je doet, wat belangrijk is voor jou en wat jouw sterke en minder sterke punten zijn. De opbrengst hoeft niet de werkelijkheid te zijn, maar het is wel hun werkelijkheid. Die werkelijkheid bepaalt voor hem of haar jouw impact of betekenis.

Zoek de verschillen, kauw erop, bespreek ze en ga ermee aan de slag! Het draagt bij aan een nieuwe of verscherpte  focus op jouw ‘waarom’, op jouw ‘hoe’. Het vraagt naast bereidheid om je kwetsbaar op te stellen tijd en energie. Zeker. Maar het is de meest efficiënte weg richting daadwerkelijk zinvolle innovatie.

  • De auteur, Peter Paul J. Doodkorte, is als senior adviseur verbonden aan Vondel & Nassau, een landelijk werkend adviesbureau voor sociaal domein en overheden.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *